lunedì 5 settembre 2011

Puliamo il Mondo Scale Principessa Jolanda Tondo di CapodimonteSarà presentato il 19 settembre dalle ore 11.00 sulle scale della Principessa Jolanda (tondo di Capodimonte) Il Coordinamento del Recupero delle scale di Napoli, che si prefigge di valorizzare e promuovere, attraverso il coinvolgimento di cittadini e istituzioni, le scale viarie della città.
A Napoli, esistono infatti, 138 scale e 64 gradinate, vale a dire oltre 200 percorsi pedonali naturali che vanno riorganizzati, ripuliti, riammodernati e protetti per consentire una maggiore fruibilità e maggiori collegamenti e la zona alta della città
Il coordinamento ha ereditato il Know-how dell'omonimo Comitato costituitosi nel lontano 1995.
Il Coordinamento è aperto a tutte le associazioni, professionisti e i cittadini che intendono offrire un contributo concreto al recupero della vivibilità a Napoli a partire dalle scale di ogni Municipalità.
Al Coorinamento hanno già aderito Legambiente/Neapolis 2000, Lo sguardo che trasforma, Pro Loco Capodimonte e III Municipalità.
L'occasione della presentazione è offerta dall'iniziativa Puliamo il Mondo di Legambiente che ha scelto come una delle tappe napoletane i Giardini della Principessa Jolanda. La tappa di Puliamo il Mondo a Capodimonte fu decisa nel corso dell'iniziativa "La Collina Gentile" da organizzatori e partecipanti.1 commento:

 1. cũng đánh giá Nhạc Thành, còn có Hỏa Lão và đám người Thanh Bối Ma Ngưu không biết tộc trưởng làm sao lại dẫn người tới đây, những người kia muốn đi nhập vào trong U Tuyền động cũng bị tộc trưởng đuổi ra, huống chi là nhân loại.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  - Tình huống thế nào bây giờ?

  Tộc trưởng của Cự Viên tộc nói với mấy con vượn khổng lồ.

  - Tộc trưởng, khí tức vẫn không hề ngừng xuống, chúng ta không thể tiến vào bên trong, nếu không sẽ bị xé nhỏ.

  - Bọn họ là người kết minh với Cự Viên tộc bọn họ giúp chúng ta đối phó với Ma Tượng Thú tộc.

  Tộc trưởng của Cự Viên tộc cất tiếng nói.

  - Cự Viên tộc có bao nhiêu ma thú cấp tám?

  Nhạc Thành cất tiếng hỏi.

  - Đại hầu tử, chúng ta đã nói, lần này vật sở hữu trong kết giới chúng ta sẽ chia đều, tại sao ngươi lại còn gọi nhân loại tới?

  Một thanh âm rất lớn truyền tới, sau đó có sáu đường thân ảnh xuất hiện khiến cho Nhạc Thành phải giật mình.

  RispondiElimina